Ээжийг унтаж байхад аав хүүхэд асрагчтайгаа сэмхэн гарч ирэв