Гажуудсан хүү унтаж байгаа эгч дүүсийн найзыг хүчирхийлсэн