Сургуулийн муу охидод зориулсан гажуудсан багш шинэ аргуудыг танилцуулав