Өсвөр насны хүүхэд аавуудын найзаас шулуун гэдсээр ангалзах зааварчилгааг авчээ