Амтат өсвөр хөөрхөн Goes бохир эсвэл туршлагатай ахимаг залуу