Өсвөр насныхан түүнийг ийм хувцастай байх ёстойг мэддэг