Нойрсож буй хатуу бөгс өсвөр насны гэнэтийн айлчлал