Босс би зөвхөн энэ хоёрыг цалингаа нэмүүлэхийг санал болгож чадна