Зэрлэг коллежийн охид хийсэн хатуу галзуугийн үдэшлэг