Хөхтэй ээж хөршөөсөө өсвөр насны хүүхдийг уруу татдаг