Өсвөр насны хүүхэд амьдралдаа анх удаа хүчирхийлэлд өртсөн