Онгон Охин өөрийн бариу гар хүрээгүй биеэ ил гаргажээ