Гэмгүй өсвөр насны охин онгон байдлаа алдуулна гэж хуурсан